เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด คลิ๊ก>>>

02 ธันวาคม 2563