นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ให้ความอนุเคราะห์ท่านสัสดีจังหวัดมหาสารคาในการใช้พื้นที่อาคารโดมภายในวิทยาลัย เพื่อส่งทหารเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 63 เวลา 16.30-19.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ให้ความอนุเคราะห์ท่านสัสดีจังหวัดมหาสารคาม(พันเอกวิชัย สุขน้ำคำ) ในการใช้พื้นที่อาคารโดมภายในวิทยาลัย เพื่อส่งทหารเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมี พันเอกกิตติศักดิ์  ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการส่งทหารเข้ากองประจำการ ในวันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  เพิ่มเติม >>>

03 พฤศจิกายน 2563