การตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในระบบ ศธ.02 ออนไลน์ (www.std2018.vec.go.th)

ขอความร่วมมือครูผู้สอนทุกท่าน  ตรวจสอบข้อมูลของรายวิชาสอนใน  std2018.vec.go.th
แล้วบันทึกผลการตรวจสอบฯทางเวปไซต์  http://gg.gg/evaluate01
แล้วพิมพ์เอกสารที่ได้รับทาง e-mail ส่งเสนอท่านผู้อำนวยการตามลำดับครับ
หากไม่สามารถเข้าระบบได้  โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบศธ.ออนไลน์(ครูวรรณิภา บุรมย์)

 

08 ตุลาคม 2563