ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
จังหวัดมหาสารคาม

คำขวัญ พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น ตักศิลาแห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 475 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย โกสุมพิสัย วาปีปทุม บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก เชียงยืน นาดูน แกดำ ยางสีสุราช อำเภอกุดรังและอำเภอชื่นชม 
  
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดขอนแก่น 

การเดินทางโดยรถยนต์

 

           จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดนครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 226) เข้าจังหวัดบุรีรัมย์(ทางหลวงหมายเลข 219) ผ่านอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอ บรบือ เข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม รวมระยะทางประมาณ 475 กิโลเมตร
 

การเดินทางรถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศบริการวันละหลายเที่ยวรายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต โทร. 0 2936 2852-66 สำหรับบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการไปจังหวัดมหาสารคามคือ มงคลทัวร์ โทร. 0 4371 1072 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3638-9 www.transport.co.th  สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคามอีกประมาณ 72 กิโลเมตร


การคมนาคมภายในตัวจังหวัดมหาสารคามจากอำเภอเมืองมหาสารคามไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง

กิโลเมตร 

อำเภอกันทรวิชัย

18 กิโลเมตร

อำเภอบรบือ

26 กิโลเมตร

อำเภอโกสุมพิสัย

28 กิโลเมตร

อำเภอแกดำ

28 กิโลเมตร

อำเภอวาปีปทุม

40 กิโลเมตร

อำเภอชื่นชม

40 กิโลเมตร 

อำเภอเชียงยืน

55 กิโลเมตร 

อำเภอนาเชือก

58 กิโลเมตร

อำเภอนาดูน

64 กิโลเมตร 

อำเภอยางสีสุราช

70 กิโลเมตร

อำเภอกุดรัง

70 กิโลเมตร 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

82 กิโลเมตร 


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ  

*  ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โทร. 0 4372 1396 
*  เทศบาลเมืองมหาสารคาม โทร. 0 4374 0825 
*  ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม โทร. 0 4371 1231 
*  โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 0 4374 0993-6 
*  สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โทร. 0 4377 7356 
*  สถานีตำรวจอำเภอเมืองมหาสารคาม โทร. 0 4371 1205

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

           * เว็ปไซต์จังหวัดมหาสารคาม   http://www.mahasarakham.go.th