นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด

นักเรียนอยากเรียนสาขาใดมากที่สุด
ตัดผม
49  25.3%
เสริมสวย
32  16.5%
ชางยนต์
26  13.4%
คอมพิวเตอร์ฯ
26  13.4%
การบัญชี
24  12.4%
ช่างไฟฟ้า
20  10.3%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
17  8.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  194
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ ๐๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒:๑๐ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ ๐๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙:๕๙ น.