ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. (ระบบปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2562 พิมพ์
เขียนโดย วรวุฒิ   
วันพุธที่ ๐๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. (ระบบปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2562

งานวัดผลและประเมินผลได้รับอนุมัติผลการเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศมาให้ทราบดังรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

การเข้าระบบ โดยใช้
                             Username : รหัสนักเรียนนักศึกษา
                             Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

>>>>>   คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศผลการเรียน ปวช. และ ปวส. (ระบบปกติ)  <<<<<

 

LAST_UPDATED2