กิจกรรมซาบซิ้งพระคุณแม่นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 กันยายน 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมซาบซิ้งพระคุณแม่นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม คุณแม่นักศึกษาวิชาทหารและแขกผู้มีเกรียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

 

21 กันยายน 2563