นิทรรศการแสดงผลการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 พฤศจิกายน 63 : ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการแสดงผลการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม กล่าวรายงานการเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมชมนิทรรศการ โดยมีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่างๆ นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพิ่มเติม >>>

07 พฤศจิกายน 2563