โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 :นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพิ่มเติม >>>

28 ตุลาคม 2563