แสดงความยินดีกับท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  นำคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายในการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อประชาชน  ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพิ่มเติม >>>

14 ตุลาคม 2563