กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพื่อการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ในกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพื่อการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนผดุงนารี  เพิ่มเติม>>>

11 ตุลาคม 2563