พิธีปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 : นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

26 กันยายน 2563