ไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 โดยมี นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

22 กันยายน 2563