ดูข่าวทั้งหมด นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ... / 24 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 31 มกราคม 2564 : วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ มิราเคิล ออฟ ... / 02 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบ ... / 05 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ทรงปลูก (ไม้พฤกษ์) ... / 05 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชส ... / 05 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ ... / 05 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ ... / 05 ธันวาคม 2563 นิทรรศการแสดงผลการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ... / 07 พฤศจิกายน 2563 นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ให้ความอนุเคราะห์ท่านสัสดีจังหวัดมหาสารคาในการใช้พื้นที่อาคารโดมภายในวิท ... / 03 พฤศจิกายน 2563 รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนาม ประจำปี 2563 ... / 29 ตุลาคม 2563 ดูข่าวทั้งหมด เรื่อง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ... / 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การลงทะเบียนเรียน​ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ... / 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ... / 12 พฤศจิกายน 2563 กาส่งคำร้องขอแก้ 0 , มส. / 04 ตุลาคม 2563 ดูข่าวทั้งหมด การตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในระบบ ศธ.02 ออนไลน์ (www.std2018.vec.go.th) ... / 08 ตุลาคม 2563 ดูข่าวทั้งหมด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม ด้วยวิธีปร ... / 09 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม ... / 28 ตุลาคม 2563 ดูข่าวทั้งหมด เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ... / 08 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูภาษาอังก ... / 07 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ... / 02 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ... / 02 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาค 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู ... / 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ... / 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ... / 05 พฤศจิกายน 2563